קטלוג מוצרים  

 
 מצגת חיסונים  
 

עם פרוץ מחלת החצבת הועלה הצורך להקפיד על מערך חיסונים מושלם מגיל הילדות ועד....ראינו צורך להגביר  את המודעות ולכן סרקנו עבור כולנו את המהלך הרצוי של "מערך החיסונים" מתוך פרוספקט של משרד הבריאות ותוך שמירה על זכיות היוצרים,אנו תקווה שמהלך זה יגביר את המודעות ,ובכך יצא שכרנו.

 
 

 


 s
 כל הזכויות שמורות לזאב עזרה ראשונה בע"מ