קטלוג מוצרים  

 
 מודל לחסימת עורקיםArtery Sections with Blockage  
 
Motivate people to reduce their cholesterol with this graphic model. Four sections of artery showing different levels of blockage are mounted on a sturdy base.
  

 


 s
 כל הזכויות שמורות לזאב עזרה ראשונה בע"מ