קטלוג מוצרים  

 
 בובת תינוק להחייאהSani-Baby CPR Manikin  
 
Sani-Baby is an economical, baby-size manikin that has a disposable, sanitary, single-user lung/airway and face shield system. This means that each student starts fresh and clean, every time. No cleaning, disinfecting, or disassembly. Features a realistic face, molded hair, defined rib cage, and xiphoid process. Includes three disposable face shield/lung systems. Case sold separately.
  

 


 s
 כל הזכויות שמורות לזאב עזרה ראשונה בע"מ